Overkappingen

Onderhoud

Overkappingen – Onderhoud

1.1) Frequentie
Zie regelmatig de overkapping na op tekenen van slijtage of breuken.
Zelfs onderhoudsarme onderdelen moeten worden nagezien en onderhouden.
Daarom best in het voorjaar, na lange periode van stilstand (bij schuifbare overkappingen), een korte controle en onderhoud uitvoeren en eventueel onreinheden en ander vuil verwijderen/schoonmaken. Deze geringe ingrepen leiden tot een lang en veilig gebruik van uw zonwering

1.2) Voorzorgsmaatregelen
De overkapping en zijn eventuele opties dienen spanningsloos gemaakt te worden tijdens onderhoud. Hierdoor voorkomt u dat uw zonneschermen open gaan tijdens gevelwerkzaamheden

1.3) Bewegende onderdelen
Wij adviseren het smeren van onderdelen d.m.v. sprays op basis van teflon of vergelijkbare stoffen. In geen geval mogen smeermiddelen gebruikt worden die kunststof, aluminium of lak kunnen aantasten.

1.4) Gelakte aluminium onderdelen
Wij adviseren om minstens eens per jaar het gemoffelde aluminium grondig te reinigen. Gebruik water, met een niet agressief detergent. Nadien kan eventueel een polish als beschermlaag aangebracht worden. Schuurspons en andere schuurmiddelen kunnen krassen veroorzaken. Gebruik ook geen hogedrukspuit, deze kan het doek beschadigen en lagering en bediening van het scherm ernstig beschadigen (afhankelijk van de locatie, kan het advies om te reinigen zijn om het aantal op te schroeven)

1.5) Doek (bij zonwering onder- of bovenbouw)
• Atmosferische aanslag
Het doek kunt u met een (zachte) borstel afwrijven. Gebruik 400 warm water en detergent voor hardnekkig vuil. Gebruik geen andere chemische producten.
• Doek karakteristieken
In zonweringsdoek kunnen verschijnselen optreden die ondanks de beste productie-, verwerkings- en confectietechniek niet te vermijden zijn. In principe komen deze effecten in meer of mindere mate bij bijna alle zonweringsdoeken voor. Zulke verschijnselen verminderen echter niet de kwaliteit en de degelijkheid van het doek en de zonwering. Het gaat hierbij met name om de volgende eigenschappen:

1.5.1) Rek onder eigen gewicht
Door zijn eigen gewicht zal het geconfectioneerde doek onvermijdelijk doorhangen. Dit zal de werking van het zonnescherm zeker niet negatief beïnvloeden. De doekbanen op zich zijn reeds op voorhand onder spanning gezet in de weverij.
Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de doeken, zelfs onderling verschillend, nog steeds verder kunnen uitrekken. Dit resulteert in golvingen, eventueel doorhangen, rond de doeknaden. Er bestaat ook de mogelijkheid dat per doekbaan het doek maar aan één zijde uitrekt. Deze onvolmaaktheden zijn geen fouten te wijten aan het productieproces die aan de kwaliteitscontrole zijn ontsnapt, maar zijn een eerder technische aangelegenheid, eigen aan het product. Hierop worden geen klachten, weigering van goederen of prijsverminderingen aanvaard.

1.5.2) Doekbanen
Hoe breder de zonwering, hoe meer doekbanen er worden verwerkt. Onderling kunnen minimale kleurafwijkingen en patroonverschuivingen voorkomen. Door het stikken zijn vanzelfsprekend kleine openingen gemaakt waar het garen doorgehaald wordt. Onderling kunnen de doekbanen ook op elkaar reageren.

1.5.3) Verkleurde lijmnaad
Bij gelijmde doeken kan verkleuring van de lijmnaad optreden

1.5.4) Knikvouwen/krijtstrepen
Ontstaan bij het confectioneren en vouwen van de doeken. Daarbij zijn er, vooral bij lichte kleuren, in de knik pigmentverschuivingen ontstaan. Deze zijn, tegen het licht bekeken, donkerder gekleurd en zien er derhalve uit als vervuilde strepen.

1.5.5) Wafelvorming/rimpelvorming
Kan optreden in het midden van een doekbaan en is vooral bij tegenlicht zichtbaar. Dit verschijnsel kan door spanningsverschillen in het weefsel optreden.

1.5.6) Golven
In de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspanning kunnen golven tot gevolg hebben (bijvoorbeeld wafel- of visgraatpatroon of afhangende zijzoom)

1.6) Elektrische componenten
Kijk regelmatig ook de elektrische kabels na op slijtage, beschadigingen, knelling. Doek dit ook eveneens voor de bekabeling van automatische en eventueel andere elektrische componenten.

1.7) Beschadigingen
Indien beschadigingen geconstateerd worden, dienen deze door een vakhandelaar of een erkend schadeherstelbedrijf gerepareerd te worden. Tot dit gebeurd is, mag het scherm niet gebruikt worden. Denk eraan dat bij herstellingen die niet zijn uitgevoerd door een specialist, de zonwering niet veilig en bedrijfszeker kan zijn.

1.8) Herstellingen of uitbreidingen
De overkapping kan beperkt aangepast, hersteld of omgebouwd worden. Alleen door de fabrikant aangegeven onderdelen mogen hiervoor gebruikt worden.

Mocht u vragen hebben n.a.v. bovenstaande dan mag u ons natuurlijk altijd benaderen voor meer informatie.